Cyllidwyr a Rhoddwyr

Diolch yn fawr iawn i’n cyllidwyr a’n rhoddwyr, heb eich cefnogaeth a’ch cymorth ni allem wneud yr hyn sydd angen ei wneud. Felly, diolch!

Llywodraeth Cymru

Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Plant mewn Angen

Cronfa Gymunedol

Teuluoedd yn Gyntaf