Da iawn! Mae Leon, Gwen, Cyran a Ryan yn penderfynu mynd ar daith gerdded 10 milltir i godi arian ar gyfer Canolfan Deulu Building Blocks i'n helpu ni gydag offer mawr ei angen ar gyfer plant ag anableddau sy'n mynychu blociau adeiladu. Diolch iddynt maent wedi helpu...