Digwyddiadau i’r Teulu

Digwyddiadau a Gweithgareddau Teuluol

Drwy gydol y flwyddyn rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau i’r teulu, gwiriwch ein tudalen Facebook am y wybodaeth ddiweddaraf a chyfredol:

 

Grŵp Cymorth Cyfoedion Siaradwch Trwy ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ag Anableddau

Rydym yn cynnal grŵp cymorth cymheiriaid misol ar gyfer plant pobl ifanc 8 – 25 oed ag anabledd yng Nghanolfan Deulu Building Blocks rhwng 4pm a 6pm. Mae’r grwpiau cymorth cymheiriaid yno i helpu plant a phobl ifanc ag anabledd i rannu cymorth llesiant a hefyd i gael hwyl gyda’i gilydd mewn amgylchedd diogel.

I gael gwybod mwy cysylltwch â office@buildingblocksfamilycentre.co.uk neu ffoniwch ni ar 01639 710076

 

Camau Ymlaen Rhiant â Phlant ag Anableddau – Grŵp Cefnogi Cyfoedion

Rydym yn cynnal grŵp cymorth cymheiriaid ar gyfer rhieni gan gynnwys digwyddiadau dod at ei gilydd i deuluoedd. Mae’r grŵp cymorth cymheiriaid yn agored i bawb sydd wedi defnyddio ein gwasanaethau Camau Ymlaen. Cynhelir y digwyddiadau ar-lein ac yn bersonol ac yn aml bydd siaradwyr gwadd a gweithgareddau llesiant yn mynd dros baned.

I gael gwybod mwy cysylltwch â office@buildingblocksfamilycentre.co.uk neu ffoniwch ni ar 01639 710076.

 

Cwrs Makaton i Rieni

Rydym yn cynnal cyflwyniad i Gwrs Makaton ar gyfer Rhieni sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot. Bydd y gweithdai yn para am 4 wythnos gan ddechrau ar 17eg Mawrth 2022. I archebu eich lle, cwblhewch y ffurflen ganlynol: https://forms.gle/RorrdhTSyTejdFH28