Yr Holl Ffioedd Gofal Plant

Ffioedd Gofal Plant

Mae gennym ni ffioedd sesiynol yn BBFC ond gallwn gynnig rhywfaint o hyblygrwydd gyda’ch gofynion gofal plant. Rydym yn gweithio gyda rhieni sy’n gweithio ar batrymau sifft ac yn darparu rhywfaint o hyblygrwydd o amgylch yr anghenion hyn. Pan fyddwch yn cysylltu â ni, manteisiwch ar y cyfle i drafod y gofyniad hwn gyda ni ac rydym yn anelu’n fawr at weithio gyda chi!

Talebau Gofal Plant

Rydym yn derbyn talebau gofal plant fel taliad, sy’n gymhelliant gan y llywodraeth i rieni gynilo ar gyfraniadau treth yn erbyn gofal plant gydag unrhyw ddarparwr gofal plant cofrestredig neu gymeradwy. Gwiriwch gyda’ch cyflogwr os ydynt yn unrhyw wybodaeth bellach.

Cymorth Arall gyda Gofal Plant

Mae gan y llywodraeth nifer o gynlluniau ar gael i helpu i dalu eich costau gofal plant, ewch i Childcare Choices i gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch gael help gyda’ch costau gofal plant..

Cynnig 30 Awr o Ofal Plant Am Ddim am i blant 3 – 4 oed

Rydym wedi cofrestru gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i gyflwyno’r cynnig 30 awr o ofal plant am ddim i blant 3-4 oed yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae’r cynllun arbrawf newydd yn dechrau ym Medi 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, dilynwch y ddolen yma neu cysylltwch â Chyngor Castell-nedd Port Talbot yn y cyfeiriad childcareoffer@npt.gov.uk neu ewch i’r wefan http://www.nptfamily.com/16350 I gael rhagor o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon.