Ymddiriedolwyr a Staff

Cyflogir 32 o staff yng Nghanolfan Deuluoedd Building Blocks ar hyn o bryd. Rydym yn falch dros ben fod mwy na 25% o’n staff wedi dechrau gyda ni fel buddiolwyr neu wirfoddolwyr ac mae mwy na 28% o’n staff wedi cael dyrchafiad oddi mewn i’r tîm. – Nicola Gnojek, Cadeirydd

Ymddiriedolwyr

Nicola Gnojek – Cadeirydd

Janet Harris – Ysgrifennydd

Hannah Morgan – Trysorydd

Nicola Macey

Julie Howes

Cherelle Mead

 

Staff

Tîm Rheoli a Phrosiectau

Ceri Pritchard – Rheolwr y Ganolfan

Liz Church – Rheolwr Prosiectau

Stacey Morgan – Rheolwr Gofal Plant

Caitlin Gnojek – Rheolwr Gofal Plant/Prosiect

Shannon Chambers – Swyddog Datblygu Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (Talk2gether)

Laura Arnold – Cydlynydd Chwarae Anabledd a Theulu (Wellbeing 4 Me)

Timau Prosiect Tim Rheoli a Phrosiectau

Emma Grove – Gweithiwr Cefnogi Plant (Twf a Meddylfryd)

Christina James – Swyddog Llesiant a Rhianta (Twf a Meddylfryd)

Gemma Bates – Swyddog Llesiant a Rhianta (Twf a Meddylfryd)

Shadean Thomas – Gweithiwr Anabledd Teuluol (Camau Ymlaen)

Stacey Harris – Gweithiwr Anabledd Teuluol (Camau Ymlaen)

 

Staff

Tîm Gweinyddol a Chynnal a Chadw

Rebecca Parfitt – Rheolwr Swyddfa

Amy Benns – Gweinyddwr

Natalie Williams – Gweinyddwr

William Pritchard – Gweinyddwr Achlysurol

Lauren Gnojek – Gweinyddwr Achlysurol

Jeff Pritchard – Gofalwr

Tîm Gofal Plant

Natasha Pike – Arweinydd Ystafell Chwarae/gweithiwr Gofal Plant

Kirstie Morgan – Gweithiwr Gofal Plant Anabledd

Zoe Ganderton – Gweithiwr Gofal Plant Anabledd

Chloe Edwards – Arweinydd Ystafell Gofleidiol/ Gweithiwr Gofal Plant

Samantha Gillespie – Arweinydd Ystafell Babanod/Gweithiwr Gofal Plant

Chelsea Jones – Gweithiwr Gofal Plant

Amelia Orells – Gweithiwr Gofal Plant

Alisha Ace – Gweithiwr Gofal Plant

Jay Pritchard – Gweithiwr Chwarae

Lauren Gnojek – Gweithiwr Gofal Plant Achlysurol

Hannah Thomas – Gweithiwr Gofal Plant Achlysurol

“Rwyf wedi bod yn gweithio yng Nghanolfan Deulu Building Blocks ers dros 15 mlynedd, mae’n fraint cael bod yn rhan o gymaint o deithiau plant a theuluoedd. Mae’n anhygoel bod yn rhan o’r newid pan fydd teuluoedd yn dod atom ni’n cael trafferth a dim unman arall i droi. ac rydyn ni’n aros gyda nhw tra maen nhw’n tyfu ac yna nid oes ein hangen ni mwyach.”