Llogi Ystafelloedd

Mae digon o le i 50 o bobl eistedd yn gyfforddus yn ein hystafell gynadledda sydd ar gael i’w llogi fesul diwrnod neu hanner diwrnod. Mae modd rhannu’r ystafell yn ddwy ran â phared symudol. Mae’n addas ar gyfer hyfforddiant a chynadleddau a gellir trefnu’r ystafell ymlaen llaw i gyd-fynd â’ch anghenion.

Ar gyfer digwyddiadau llai ffurfiol, mae gennym ystafelloedd llai o faint sydd â lle i fwyafswm o chwech o bobl. Ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd 1-1 neu gymorthfeydd yw’r rhain ac mae modd eu llogi fesul awr neu drwy delerau contract rheolaidd.

Nifer yr ystafelloedd cyfarfod: 4

Cyfarpar

Gallwn ddarparu ystod o gyfarpar i’w llogi, fel taflunwyr PowerPoint, gliniadur, sgrin, siartiau troi ac ati.

Wi-Fi

Mae cyfleusterau Wi-Fi ar gael.

Arlwyo

Gallwn ddarparu te, coffi, a lluniaeth ysgafn a bwffe llawn (mae’r costau llawn ar gael).

Gofal Plant

Os bydd ei angen arnoch, mae gofal plant ar gael ac yn gallu cael ei ddarparu ar y safle. (mae’r costau llawn ar gael)

Oriau’r Ystafelloedd

Gellir llogi’r ystafelloedd rhwng 8.00am a 9.00pm ac ar benwythnosau.

Mae maes parcio ar gael ynghyd â mynediad llawn ar gyfer pobl anabl.