Ystafell Rhannu Mannau Gwaith (Rhannu Desg)

Mae Ystafell Rhannu Mannau Gwaith (Rhannu Desg) yng Nghanolfan Deuluoedd Building Blocks

Cynigir amgylchedd gwaith gyda gorsaf waith un-pwrpas mewn swyddfa a rennir â gweithwyr eraill sy’n rhannu mannau gwaith, WIFI a mynediad i ystafelloedd cyfarfod.

Dewisiadau aelodaeth

Pàs Hanner Diwrnod – £8 yn cynnwys mynediad i’r ystafell rhannu mannau gwaith am 3.5 awr, cysylltiad WIFI, te a choffi am ddim, gostyngiad o 50% ar gostau argraffu

Pàs Diwrnod Llawn – £15  Yn cynnwys mynediad i’r ystafell rhannu mannau gwaith am 7 awr, WIFI, te a choffi am ddim, gostyngiad o 50% ar gostau argraffu

Pàs Mis Dewis 1- £65 Includes 42 hours of access to co-working space, WIFI, free tea and coffee, 50% discount on printing costs and one hour free meeting room allowance.

Pàs Mis Dewis 2- £100 Yn cynnwys mynediad i’r ystafell rhannu mannau gwaith am 60 awr, WIFI, te a choffi am ddim, gostyngiad o 50% ar gostau argraffu a lwfans dwy awr am ddim mewn ystafell gyfarfod.

Pàs Mis Dewis 3- £200 Yn cynnwys faint fynnoch o oriau yn yr ystafell rhannu mannau gwaith, WIFI, te a choffi am ddim, gostyngiad o 50% ar gostau argraffu a lwfans pedair awr am ddim mewn ystafell gyfarfod..

I archebu eich lle, ffoniwch ni ar 01639 710076 neu llanwch ein ffurflen cliciwch yma.

Darllenwch ein telerau ac amodau defnyddio trwy glicio yma.