Rhoddi

Mae 30% o blant yn Nghastell-nedd Port Talbot yn byw mewn tlodi.  Rhaid i hyn newid!  Bydd yn rhan o’r newid a helpwch heddiw!

Helpwch i gefnogi Canolfan Deulu Blociau Adeiladu trwy roddi arian heddiw, fel ein bod yn gallu gweithio gyda’n gilydd i wneud gwahaniaeth i blant, pobl ifanc, a bywydau teuluoedd.

Gallwch hefyd gyfrannu trwy PayPal os yw’n well gennych, cliciwch ar y botwm isod: